2020-08-04, antradienis, 00:15.     Šiandien Raseiniuose saulė teka 05:47, leidžiasi 21:25, dienos ilgumas 15:38.

Pokalbis su „Pilietinės iniciatyvos“ kandidatu, komiteto koordinatoriumi Jonu Kaminsku

Pokalbis su „Pilietinės iniciatyvos“ kandidatu,  komiteto koordinatoriumi Jonu Kaminsku

- Kodėl jūsų  suburtas rinkimų komitetas vadinasi „Pilietinė iniciatyva“?

- „Pilietinė iniciatyva todėl, kad tik  paprasti, eiliniai piliečiai gali inicijuoti visai pilietinei visuomenei reikalingas ir būtinas permainas.

 

 

- Ką jūs vadinate  paprastais piliečiais – kas tie nepaprastieji ?

- Paprasti piliečiai tai tie, kurie nesusiję  su partijomis, tiksliau  - nėra jų lyderiai,  nėra valdžios atstovai, nėra priklausomi nuo valdžios, nesiekia ir neturi galimybės valdžią išnaudoti savo tikslams

 

 

- Tai pagal Jus, paprasti piliečiai yra geri piliečiai, o visa valdininkija,  politikai, verslo žmonės  blogi?


- Ne tai noriu pasakyti -   iš prigimties žmonės yra vienodi. Bėda kad iš tos pačios prigimties visi esame  egoistai ir savanaudžiai.   Kiek tik žmonija save pamena, žmonės visokiausiais būdais vieni kitus engė, žudė, išnaudojo, stengėsi gyventi kitų sąskaita. Šis procesas tęsiasi ir dabar. Valstybėse, kurios save vadina demokratinėmis, visuomenių išnaudojimas, nesiskaitymas su daugumos valia ir interesais švelnesnis  - nenaudojant tiesioginio smurto ir prievartos, slepiamas po tariamos demokratijos širma, bet jis yra.  Nesiskaitymas su visuomene ypatingai  ryškus Lietuvoje. Mūsų  dabartinė valdymo sistema, kaip niekur Europoje, neturinti savivaldos,  neužtikrina  pilietinio lygiateisiškumo,  neleidžia piliečiams patiems rūpintis savo,  savo bendruomenių, pagal gyvenamąsias vietas  reikalais, nesudaro sąlygų dalyvauti rajonų ir visos valstybės reikalų tvarkymo procese. 

 

 

- O ar jūsų sąrašo atsiradimas ir dalyvavimas rinkimuose, nėra pilietinio lygiateisiškumo pavyzdys?

- Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad taip, bet ne visai taip yra iš tikrųjų.  Mes kandidatuojame į valdančiosios klasės gretas ir išrinkti, pagal dabartinę tvarką, ne būtinai turime skaitytis su mus rinkusiais piliečiais.  Iki šiol  taip elgiasi visos partijos.  Kad taip neatsitiktų, mes savo rinkiminėje programoje laisvanoriškai įsipareigojame elgtis kitaip.   Įsipareigojame  ne valdyti primetant gyventojams savo valią, bet būti atstovais – būti rinkėjų valios reiškėjais visais klausimais.  Mes įsipareigojome rajone įgyvendinti pilietinio lygiateisiškumo principu grįstą valdymą – pilietinę savivaldą, be jokių išlygų ir apribojimų.

 

- Jūsų sąraše nėra nei vieno savivaldybės Taryboje anksčiau buvusio žmogaus, ar nebaisu, kad truks jums patirties?

- Nebaisu, nes patirties naudotis valdžia -  sodinti į „šiltas vietas“ giminaičius, kitokius savus žmones,  vykdyti projektus tam, kad kokią nors, darbus vykdančią organizaciją, aprūpinti pelningu darbu, gaunant iš to asmeninės naudos ir pan.,  tokios patirties mums  nereikia.  Pilietinės savivaldos sąlygomis šios bjaurios ydos išnyktų, nes prieš priimant svarbų sprendimą, Tarybos narys privalėtų gauti savo rinkėjų pritarimą ir Taryboje balsuoti tik pagal jį. ( praktiškai -  savivaldybės Tarybos narys, visados tarsis su seniūnijos Taryba, kuri žinos, svarstomu klausimu, seniūnijos žmonių nuomonę ir jam perduos).

 

- Ką galėtų nuveikti „Pilietinės iniciatyvos „  kandidatas, jei mandatą gautų tik vienas ir ką nuveiktų, jei gautų mandatus penki jūsų sąrašo kandidatai?

- Jei gautų mandatą vienas, tai , kaip ir yra pasižadėjęs, atstovautų savo seniūnijos rinkėjus, visais klausimais su jais tartųsi ir taryboje seniūnijos rinkėjų valią išreikštų balsuodamas. – rodytų tikro, privalomo atstovavimo pavyzdį.
Jei mandatus gautume penkis tame tarpe mero postą, labai lengvai įgyvendintume savo tikslą,  prie mūsų prisijungtų daug ir kitų Tarybos narių, greičiausiai prisijungtų visi – nepatogu būtų pasisakyti prieš savivaldos teisių suteikimą piliečiams.


    Gyvendami pilietinės savivaldos sąlygomis,  darytume  ( kabu apie visą rajono pilietinę visuomenę) ne tik reikalingus darbus savo seniūnijose, savo rajone, bet reikštume rajono bendruomenės valią  įvairių visai Lietuvai svarbių klausimų atžvilgiu, reikalautume juos spręsti, palankiausiu visuomenei būdu.   Taip Raseinių krašte, prasidėtų pilietinis Lietuvos atgimimas.

 

 

- Ar tikite, kad jums pasiseks - kad „Pilietinės iniciatyvos“ deputatų Taryboje bus?

- Nesu naivus, ne pirmi metai dalyvauju visuomeninėje veikloje, matau kaip žmonės yra įtikinti savo beteisiškumu, įtikinti, kad jie nieko nereiškia, kad juos kažkas „gudresni“ turi valdyti. Matau kaip daugelis su  tuo yra susitaikę ir prisitaikę,  kiti į viską nusispjovę,  bet komitetą ir kandidatų sąrašą būriau  kaip įrodymą, kaip gyvą pavyzdį,  kad norėdami  piliečiai gali viską pakeisti – pradėti kurti Lietuvos ateitį bendromis pastangomis, bendrapilietinės gerovės, bendrapilietinio teisingumo labui.   Ir nereikia tam jokių pastangų, jokių išlaidų , tik supratimo, noro ir geros valios.

 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI  --------------------------

„Pilietinė iniciatyva“ – Tavo šansas asmeniškai prisidėti vaduojant Lietuvą iš partokratijos gniaužtų!

„Pilietinė iniciatyva“ - žmonių savivaldos garantas Raseinių rajone

Kas parduos dramblį brangiau?

„Pilietinės iniciatyvos“ kandidatės į merus Daivos Šeškauskaitės programa

Rinkimų komiteto „Pilietinė iniciatyva“ Nr. 1: Balsuosite už save, už savo pilietines teises!

„Pilietinė iniciatyva“ už tikrą piliečių savivaldą!

 

Politinė reklama, apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto „Pilietine iniciatyva“ politinės kampanijos sąskaitos

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai


Redakcija:
+370 654 40945
e.p. info@manoraseiniai.lt


Daugirdo 8, LT-60149 Raseiniai


mob. (8 616) 14 144