2020-10-22, ketvirtadienis, 09:55.     Šiandien Raseiniuose saulė teka 08:17, leidžiasi 18:13, dienos ilgumas 9:56.

Iškilminga Kovo 11-osios šventė

Iškilminga Kovo 11-osios šventė

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę pradėjome sugiedodami Lietuvos Respublikos himną, po kurio Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos salėje susirinkusieji buvo pasveikinti šokiu „Kepurinė“.

 

Renginio vedantieji Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose specialistė kultūrai Lina Andrulienė ir Mažosios Viduklės kaimų bendruomenės pirmininkas Rolandas Baltrušaitis pristatė šventės svečius ir pakvietė Raseinių rajono savivaldybės tarybos narius Aldoną Oną Radčenko, Andrių Bautronį ir Steponą Nacių tarti sveikinimo žodį. A. O. Radčenko pasveikino visus savo kurtais eilėraščio žodžiais ir palinkėjo branginti Lietuvą, mylėti savo kraštą ir pasistengti būti vieningiems. A. Bautronis pasidžiaugė galimybe nors trumpam pabūti Nemakščiuose ir pastebėjo, kad Nemakščių žmonės yra patriotiški, nes vos tik įvažiavus į miestelį, akį džiugina Lietuvos trispalvėmis pasipuošę namai, o S. Nacius palinkėjo visiems būti ligoniais, sergančiais už Lietuvą ir sergančiais Lietuva, bei drąsiai platinančiais meilės savo šaliai virusą.

 

Seniūnas Remigijus Laugalis pasveikino su švente ir paskelbė Lietuvos valstybės vėliavų apdovanojimo ceremonijos pradžią. Renginio metu Lietuvos valstybės vėliavomis Kovo 11-osios proga buvo apdovanoti:

 

Elena Akstinienė už nugalėtus tremties sunkumus, išsaugotą meilę gimtinei, dvasios stiprybę, tikėjimą Dievu, artimu ir tėvyne Lietuva. Apdovanojimui pateikė Nemakščių seniūnijos seniūnas Remigijus Laugalis.

 

Dalia ir Zenonas Burbos už ilgametį vadovavimą Nemakščių vyrų vokaliniam-instrumentiniam ansambliui, nuoširdžiai ir su meile atliekamus darbus, garsinančius Nemakščių vardą, toleranciją, pagarbą ir meilę gimtajam kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose kolektyvas.

 

Aldona Ona ir Vladimiras Radčenkai už prasmingus darbus, rūpestį žmonėmis, iniciatyvumą, organizuotumą, šeimos vertybių puoselėjimą, kultūrinę ir meninę veiklą bei gyvenimą, paskirtą Nemakščių kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose kolektyvas.

 

Zofija ir Antanas Žiliai už gausios, supratingos, darbščios, dorai vaikus išauklėjusios šeimos pavyzdį, patriotiškumą, bendruomeniškumą, meilę savo kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Balčių kaimo bendruomenė ir pirmininkė Angelė Zubrickienė.

 

Elena Klimbienė už nepalaužtą lietuvišką stiprybę tremties išbandymuose, išsaugotą tautiškumą, lietuviškos giesmės ir dainos puoselėjimą, meilę Dievui, Nemakščių kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Nemakščių seniūnijos seniūnas Remigijus Laugalis.

 

Antanas ir Virginija Jankauskai už visuomeniškumą, aktyvią kultūrinę veiklą Užkalnių kaimo bendruomenėje, svajones, lūkesčius ir meilę, atiduotą savo kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Užkalnių kaimo bendruomenė ir pirmininkas Gitanas Kybartas.

 

Silva ir Antanas Vitauskai už visuomeniškumą, iniciatyvumą, aktyvią veiklą Mažosios Viduklės kaimų bendruomenėje, šeimos vertybių puoselėjimą, meilę savo kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Mažosios Viduklės kaimų bendruomenė ir pirmininkas Rolandas Baltrušaitis.

 

Audronė ir Giedrius Radčenkai už ilgametę, kūrybišką veiklą Nemakščių vyrų vokaliniame-instrumentiniame ansamblyje, nuoširdžią pagalbą Nemakščių seniūnijai, tarpusavio pagarbos ir supratimo pavyzdį, meilę savo kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose kolektyvas.

 

Regina ir Algirdas Žukauskai už entuziazmą, aktyvią, pilną gerumo ir neišsenkančių idėjų veiklą Nemakščių bendruomenės santalkoje, optimistišką, supratingą, jautrią meilę savo šeimai, Nemakščių kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Nemakščių bendruomenės santalka ir pirmininkė Lina Mejerienė.

 

Regina ir Stanislovas Masiuliai už atsidavusį, sąžiningą, nuoširdų darbą puoselėjant savo kraštą, nuolatinę pagalbą Nemakščių seniūnijai, meilę savo kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Nemakščių seniūnijos seniūnas Remigijus Laugalis.

 

Stasė Danauskienė už ilgametį, pareigingai ir nuoširdžiai atliekamą darbą Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos bendruomenei, atsakingai ir dorai išauklėtus vaikus, meilę gimtajam kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos kolektyvas ir direktorė Irena Jankevičienė.

 

Jurgis Šeputis už patikimai, atsakingai, su meile atliekamus kasdienius darbus, gražinančius Nemakščių miestelį ir bendruomenes, nuolatinę pagalbą Nemakščių seniūnijai, meilę savo kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Nemakščių seniūnijos seniūnas Remigijus Laugalis.

 

Alma ir Gintaras Stanislavičiai už aktyvią visuomeninę veiklą, gražias iniciatyvas, darbštumą, pilietinę atsakomybę, optimizmą, tikėjimą, gražios šeimos pavyzdį, meilę grožiui, darbui, Nemakščių kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Nemakščių darželio kolektyvas ir direktorė Dalia Mačiulaitienė

 

Virginija ir Gintaras Baltrušaičiai už visuomeniškumą, kultūrinę veiklą, nuoširdų darbą Pašešuvio kaimo bendruomenėje, šeimos vertybių puoselėjimą, širdies gerumą ir šilumą bei meilę savo kraštu ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Pašešuvio kaimo bendruomenė ir pirmininkė Jolanta Žalkauskienė

 

Zita ir Andrius Šalčiai už ilgametę, kūrybišką veiklą Nemakščių vyrų vokaliniame-instrumentiniame ansamblyje, šeimynišką aktyvumą Nemakščių, Užkalnių, Pašešuvio bendruomenių saviveikloje, gerą žodį ir nuoširdžią šypseną bei meilę savo kraštui ir tėvynei Lietuvai. Apdovanojimui pateikė Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose kolektyvas.

 

Šventiniame koncerte pasirodė Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokinių ansambliai, Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose kolektyvai, Nemakščių bendruomenės santalkos, Pašešuvio, Užkalnių, Balčių ir Mažosios Viduklės kaimų bendruomenių saviveiklininkai. Pasibaigus koncertui šventės dalyviai rinkosi pasidalinti šventiniu džiaugsmu prie bendro stalo.

 

Nemakščių seniūnijos gyventojai dėkingi Raseinių rajono savivaldybei, Nemakščių seniūnijai, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijai, Raseinių kultūros centrui Nemakščiuose, UAB „Žvirzdės“ savininkei Daivai Šimaitienei, Nemakščių seniūnijos bendruomenėms už suteiktą paramą ir šventės organizavimą, visiems meno kolektyvams ir jų vadovams Remigijui Laugaliui, Vaidai Baltrušaitienei, Živilei Lembutienei už gražius pasirodymus.

 

Tikiu, kad šventės sukurta nuotaika, buvimo kartu džiaugsmas, lietuvybės ir meilės savo kraštui puoselėjimas yra svarbūs dalykai, kurie ir augina mus laisvais savo laisvos valstybės piliečiais.

 

Nuotraukos Vacio Liniko

 

Seniūno pavaduotoja Daiva Visockienė

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai


Redakcija:
e.p. info@manoraseiniai.lt


Daugirdo 8, LT-60149 Raseiniai


mob. +370 639 34990